Αιτηση Εγγραφης

  • Ελέγχετε τα στοιχεία σας, πριν καταθέσετε την αίτηση εγγραφής
  • Σε περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι λανθασμένα, η αίτηση σας θα ακυρωθεί
  • Επιλέξτε έναν μόνο αγώνα
  • Η κατάθεση του αντίτιμου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες, ώστε η αίτηση σας να είναι έγκυρη.