Εγγραφες

Αποδοχή όρων και κανονισμών

Οι παρακάτω όροι και κανονισμοί είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας

1. Για τη διαδρομή Greyhound 120 δικαίωμα εγγραφής έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών (έτος γέννησης 2001).

2. Για τις διαδρομές Greek Shepherd 200 & Alaskan Malamute 500 δικαίωμα εγγραφής έχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών (έτος γέννησης 1999).

3. Για τη διαδρομή  Alaskan Malamute 500 απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάθε αγωνιζόμενος να έχει τερματίσει εμπρόθεσμα τουλάχιστον σε 1 μπρεβέ 200 χλμ και σε 1 μπρεβέ 300 χλμ.

4. Απορρίπτονται οι αιτήσεις με σκόπιμα ψευδή στοιχεία.

5. Ο κάθε αγωνιζόμενος επιλέγει τη διαδρομή που επιθυμεί. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, θα πρέπει σε μέγιστο διάστημα 3 εργασίμων ημερών να καταβληθεί το αντίστοιχο αντίτιμο, αλλιώς η εγγραφή θα ακυρωθεί αυτόματα.

6. Ο κάθε αγωνιζόμενος μπορεί να αλλάξει την επιλογή του στο διάστημα των 3 εργασίμων ημερών μέχρι την καταβολή του αντίτιμου, κατόπιν συνεννόησης με την διοργάνωση.

7. Η καταβολή του αντίτιμου συμμετοχής επιτρέπεται με τραπεζική ή διαδικτυακή κατάθεση (web banking). Και στις 2 περιπτώσεις συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο σας, όπως ακριβώς το έχετε καταγράψει στην αίτηση εγγραφής και προσθέστε “EPR #2”.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή, είναι οι αγωνιζόμενοι να γνωρίζουν τους  Κανόνες της διοργάνωσης.

9. Ο κάθε αγωνιζόμενος/αγωνιζόμενη έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

10. Η διοργάνωση επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες με email ή τηλέφωνο γι αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση τους.