Κατηγορίες – Βραβεύσεις

Κατηγορίες

Αν και το EPR #1 αποτελεί έναν ποδηλατικό αγώνα, δεν υπάρχουν ηλικιακές κατατάξεις.

Αντί αυτού, θα υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες:

Γενική Κατάταξη/Σόλο

Όλοι οι ποδηλάτες που ξεκίνησαν και τερμάτισαν σαν μονάδα, με την ίδια κατάταξη και τήρησαν όλους τους Κανόνες της εκδήλωσης.

Οι ποδηλάτες αυτοί παρέμειναν αυτόνομοι για όλη τη διάρκεια του αγώνα και επικύρωσαν την Κάρτα Αγώνα, εντός χρόνου.

Γενική Κατάταξη/Ζευγάρια

Όλοι οι ποδηλάτες που ξεκίνησαν και τερμάτισαν σαν μονάδα, με την ίδια κατάταξη και τήρησαν όλους τους Κανόνες της εκδήλωσης.

Οι ποδηλάτες αυτοί παρέμειναν αυτόνομοι για όλη τη διάρκεια του αγώνα και επικύρωσαν την Κάρτα Αγώνα, εντός χρόνου.

Τερματίσαντες

Όλοι οι ποδηλάτες που ξεκίνησαν και τερμάτισαν σε διαφορετική κατάταξη ή που δεν μπορούσαν να επικυρώσουν την Καρτα Αγώνα, εντός χρονικών ορίων.

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει και τα ζευγάρια, όπου ο ένας ποδηλάτης αποκλείστηκε. Επίσης περιλαμβάνει τους μεμονωμένους ποδηλάτες που μετά από έλεγχο, παρέβηκαν κάποιο κανόνα, π.χ. γκρουπαρίστηκαν μεταξύ τους.

Τέλος η κατηγορία περιλαμβάνει ποδηλάτες, που δέχθηκαν χρονικές ποινές για διάφορους λόγους.

Όλοι οι παραπάνω ποδηλάτες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, θεωρούνται απλά ότι τερμάτισαν τον αγώνα, αλλά δεν μπορούν να μπουν στην επίσημη Γενική Κατάταξη, οπότε δεν μπορεί να καταγραφεί επίσημα ο χρόνος τερματισμού τους.

Βραβευσεις

Για κάθε ένα από τους 3 αγώνες, ο ταχύτερος ποδηλάτης (solo) και το ταχύτερο ζευγάρι του συγκεκριμένου αγώνα, θα αναφέρονται ξεχωριστά στην Γενική Κατάταξη.

Επιπλέον, ο ταχύτερος κάθε αγώνα θα λαμβάνει ένα περίτεχνο τρόπαιο ως βραβείο.