Κανονες

 Ακολουθούμε πάντα τους παρακάτω 7 κανόνες

  1. Αναγκαστικό πέρασμα από τα σημεία ελέγχου
  2. Δεν επιτρέπεται καμία εξωτερική υποστήριξη
  3. Δεν επιτρέπεται το drafting (εκτός από Ζευγάρια & Ομάδες)
  4. Υποχρεωτική η χρήση κράνους, ανακλαστικού γιλέκου και φώτων
  5. Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να τηρεί τεκμήρια της διαδρομής του
  6. Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να τηρεί τον Κ.Ο.Κ.
  7. Ποδηλατούμε στο πνεύμα της αυτάρκειας και των ίσων ευκαιριών

Αναλυτικά

Όλοι οι αναβάτες πρέπει να πληρούν αυτούς τους 7 κανόνες. Αν κάποιος δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες, δεν θα μπορεί να πάρει χρόνο κατάταξης.

 

1

Επιλέγετε την απόσταση που θέλετε να διανύσετε, επιλέγετε την επιθυμητή διαδρομή, αλλά θα πρέπει να περάσετε αναγκαστικά από τα προκαθορισμένα σημεία ελέγχου του αγώνα.

2

Το Epic Rides έχει τη μορφή ενός αγώνα χωρίς υποστήριξη, όπου κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να είναι αυτάρκης.

Επομένως, δεν μπορεί να υπάρχει εξωτερική υποστήριξη (μηχανική ή με οποιοδήποτε άλλη μορφή), τροφοδοσία ή υδροδοσία.

Όλες οι προμήθειες και ο εξοπλισμός πρέπει να μεταφέρονται ή να αγοράζονται καθοδόν.

3

Ο αγώνας έχει τη μορφή ατομικής χρονομέτρησης, οπότε δεν επιτρέπεται το drafting (γκρουπάρισμα ή κολλητήρι).

Θα πρέπει να τερματίσετε βασιζόμενοι στις δικές σας δυνάμεις.

Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται το drafting είναι στα Ζευγάρια και στις Ομάδες.

4

Πρέπει να έχετε μαζί σας υποχρεωτικά, ποδηλατικό κράνος, ανακλαστικό γιλέκο, λευκά φώτα εμπρός και κόκκινα φώτα πίσω.

Με αυτά τα φώτα θα πρέπει να μπορείτε να ποδηλατείτε άνετα τις νυκτερινές ώρες ή σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Επομένως, φροντίστε να έχετε τα κατάλληλα φώτα.

5

Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι κάποιος αγωνιζόμενος δεν τηρεί τους κανόνες, εναπόκειται στον ίδιο η ευθύνη να αποδείξει τα λεγόμενα του.

6

Mια και όλες οι διαδρομές πραγματοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, θα πρέπει να τηρείτε πάντα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

7

Κάθε αγωνιζόμενος συμμετέχει με την λογική της αυτάρκειας.

Οτιδήποτε έχει να κάνει με την πλοήγηση, την τροφοδοσία, την ξεκούραση, τα τυχόν μηχανικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει, θα πρέπει να τα ξεπεράσει στηριζόμενος μόνο στις δυνάμεις του.

Έτσι, κάτω από το πρίσμα της αυτάρκειας, όλοι οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες για να νικήσουν τον αγώνα.