Στοιχεια ΣΕ

Τα σημεία ελέγχου (ΣΕ) είναι οι υποχρεωτικές τοποθεσίες, όπου επικυρώνετε την συμμετοχή σας στον αγώνα.

Είναι επίσης εκεί όπου καταγράφονται επίσημα οι χρόνοι σας. Επιλέγονται για τη φυσική ομορφιά τους και συχνά οι θέσεις τους διαμορφώνουν τον αγώνα ως σύνολο, προσθέτοντας στο δίλημμα της εναλλακτικής διαδρομής.

Υποδοχη ΣΕ

Το ΣΕ είναι ένας σταθερός σταθμός, συχνά μια τοπική επιχείρηση όπως ένα ξενοδοχείο, όπου το προσωπικό του αγώνα επικυρώνει την άφιξη των δρομέων, καταγράφοντας την άφιξή τους και τον χρόνο που φέρει στην Κάρτα Αγώνα.

Το σημείο ελέγχου είναι συχνά ένας χώρος όπου διατίθενται τρόφιμα, διαμονή και επικοινωνίες. Επανδρώνονται συνήθως από εθελοντές μέχρι το χρόνο κλεισίματος του ΣΕ.

Τα ΣΕ είναι ανοικτά από την ώρα άφιξης του πρώτου, μέχρι την ώρα κλεισίματος που αναγράφεται στην Κάρτα Αγώνα.

Οι αγωνιζόμενοι που φτάνουν μετά το κλείσιμο του ΣΕ αποκλείονται από την Γενική Κατάταξη, αλλά παραμένουν στον αγώνα.

Αναβαση ΣΕ

Η ανάβαση είναι ένα κομμάτι διαδρομής, που οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν πριν φτάσουν στο ΣΕ. Συνήθως το ΣΕ βρίσκεται στο τέλος της ανάβασης ή κάπου εκεί κοντά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις – όπως στο CP 3- υπάρχουν 2 διαφορετικές αναβάσεις, που οι αγωνιζόμενοι μπορούν να διαλέξουν.

Προσοχή

Ακόμα και αν ο αγωνιζόμενος έχει χάσει χρόνο και το ΣΕ είναι κλειστό, θα πρέπει αναγκαστικά να κάνει την ανάβαση ΣΕ. Αν δεν το κάνει, αποτελεί λόγο για αποκλεισμό

Το Epic Rides #1 χρησιμοποιεί 5 σημεία ελέγχου για τις διαδρομές του.

Greyhound 120

Από τα 5 σημεία ελέγχου, τα CP 1, CP 2, CP 3 και CP 4 χρησιμοποιούνται και στις 3 διαδρομές.

Για το Greyhound 120, χρησιμοποιείται το CP3 και αποκλειστικά το CP 5, το οποίο δεν υπάρχει στις άλλες διαδρομές.